Webforms & Leadgen

Webforms & Leadgen is een functionaliteit die door gebruik van een “snippet” gebruikt wordt om bijvoorbeeld inschrijvingen op een nieuwsbrief te genereren op een website. De data die dan ingevuld wordt, wordt dan direct toegevoegd aan de Customer Data. Op deze manier wordt een begin gemaakt met het bouwen van een profiel. Wanneer deze data herkend wordt bij een volgende actie, dan kan het profiel hiermee verder verrijkt worden. Veel CDP’s hebben niet een standaard oplossing geïntegreerd, maar omdat de gebruiker steeds belangrijker wordt, voegen vendors dit steeds meer toe.

Listings in Webforms & Leadgen

Webforms & Leadgen is een functionaliteit die door gebruik van een "snippet" gebruikt wordt om bijvoorbeeld inschrijvingen op een nieuwsbrief te genereren op een website. De data die dan ingevuld wordt, wordt dan direct toegevoegd aan de Customer Data. Op deze manier wordt een begin gemaakt met het bouwen van een profiel. Wanneer deze data herkend wordt bij een volgende actie, dan kan het profiel hiermee verder verrijkt worden. Veel CDP's hebben niet een standaard oplossing geïntegreerd, maar omdat de gebruiker steeds belangrijker wordt, voegen vendors dit steeds meer toe.