Attribution

Attribution is belangrijk om in de customer journey te weten welke kanalen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van een transactie. Omdat er veel betaalde kanalen worden ingezet is het dus belangrijk om te weten welke kanalen in welke mate hebben bijgedragen. Zo kan inzicht verkregen worden over de effectiviteit maar ook over de cost of aquisition. Omdat activatie niet in alle CDP’s aanwezig is, is Attribution ook niet standaard in elke Customer Data oplossing. Er zijn ook lossen tools die de bijdrage per kanaal kunnen meten.

Listings in Attribution

Attribution is belangrijk om in de customer journey te weten welke kanalen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van een transactie. Omdat er veel betaalde kanalen worden ingezet is het dus belangrijk om te weten welke kanalen in welke mate hebben bijgedragen. Zo kan inzicht verkregen worden over de effectiviteit maar ook over de cost of aquisition. Omdat activatie niet in alle CDP's aanwezig is, is Attribution ook niet standaard in elke Customer Data oplossing. Er zijn ook lossen tools die de bijdrage per kanaal kunnen meten.