5 strategieën voor effectief data governance in CDP software

2023-04-17T18:14:18+02:00

Hoewel bedrijven over de hele wereld altijd de taak hebben gehad om gegevensprivacy te waarborgen, is die taak van belangrijk naar cruciaal gegaan. Om de andere dag duiken er wereldwijd regelgevende instanties voor gegevensprivacy op, terwijl de bestaande strenger worden. Met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die het gebruik van gegevens binnen Europa regelt, staat erom bekend de strengste privacywet ter wereld te zijn. Het wordt gekenmerkt door hoge boetes – tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf – strikte toestemmingsvereisten en verbeterde rechten voor betrokkenen. Dat betekent dat bedrijven die streven naar wereldwijde expansie tegelijkertijd moeten voldoen aan meerdere regelgevende instanties. Daarom moeten bedrijven ervoor zorgen dat verantwoord beheer en gebruik van gegevens in hun hele organisatie worden afgedwongen. Effectief data governance is nu een absolute must.

WAT IS DATA GOVERNANCE IN CDP?

Data governance is het algehele beheer van de beschikbaarheid, bruikbaarheid en beveiliging van de gegevens waartoe een organisatie toegang heeft. Om gegevensbeheer effectief te laten zijn, moeten de verzamelde gegevens nauwkeurig, volledig en consistent zijn. Bovendien moeten de gegevens worden gebruikt op manieren die aansluiten bij de doelen en doelstellingen van het merk en de wettelijke bepalingen. Alleen wanneer aan deze criteria wordt voldaan, kunnen bedrijven het potentieel van de gegevens in hun bezit maximaliseren en tegelijkertijd aan de juiste kant blijven van de wetten die het verzamelen en gebruiken van informatie regelen in de gebieden waarin hun klanten wonen.

Customer Data Platform (CDP)-software is een robuuste tool die gegevens uit verschillende bronnen haalt, zoals e-mail, sociale media, websites, enz. De wereldwijde CDP-markt is miljarden dollars waard en groeit met een CAGR van 34%, waaruit blijkt hoeveel de bedrijfswereld omarmt de software. Omdat het een centrale bron is van enorme hoeveelheden klantgegevens die een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsvoering, is effectief gegevensbeheer een integraal onderdeel van het maximaliseren van de functionaliteit en de langetermijnwaarde van de software.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EFFECTIEF DATA GOVERNANCE?

Zoals eerder vermeld, is een goed beheer van klantgegevens gedurende de hele levenscyclus de enige manier waarop een bedrijf zijn doelen en doelstellingen voor het aannemen van het CDP kan bereiken. Hier zijn enkele van de voordelen die het een bedrijf biedt:

BETERE GEGEVENSKWALITEIT

Hoe beter de kwaliteit van gegevens, hoe rijker en bruikbaarder de inzichten die worden gegenereerd door verwerking en analyse. Effectief gegevensbeheer zorgt ervoor dat de gegevens binnen een CDP schoon en nauwkeurig zijn, zonder duplicaties en fouten. Bijgevolg heeft het merk toegang tot nauwkeurige en betrouwbare informatie en kan het erop vertrouwen dat zijn inzichten nuttig zijn in de echte wereld.

VERBETERDE DATABEVEILIGING

Datalekken leiden onder andere tot financiële verliezen en het verlies van het vertrouwen van de klant. Daarom moet elk merk de nadruk leggen op het beveiligen van klantgegevens. Gegevensbeheer is nuttig omdat het de ontwikkeling van een uitgebreid gegevens beveiligingsbeleid en handhaving door de hele organisatie inhoudt.

NALEVING VAN REGELGEVING

De gevolgen van het overtreden van de regelgeving inzake gegevensprivacy kunnen veel bedrijven jaren terugbrengen. Zorgen voor strikte naleving is daarom een verstandige beslissing. Effectief gegevensbeheer helpt merken om te voldoen aan de wetten van instanties zoals de AVG, CCPA, PIPEDA en vele andere.

GEÏNFORMEERDE BESLUITVORMING

Wanneer een bedrijf consequent nauwkeurige inzichten genereert, zal de kwaliteit van de besluitvorming zeker verbeteren. Efficiënt beheer van gegevens zal leiden tot de ontwikkeling van betere verkoopstrategieën en marketing campagnes, terwijl ook de levering van personalisatie aan de klanten wordt verbeterd.

WAT ZIJN DE BESTE STRATEGIEËN OM EEN EFFECTIEF DATA GOVERNANCE TE VERZEKEREN?

Efficiënt gegevensbeheer is een product van bewuste en strategische planning. Organisaties die vastbesloten zijn om te genieten van de voordelen van goed gegevensbeheer, moeten bereid zijn om het nodige werk te doen om dit in de hele organisatie te bereiken. Hier zijn vijf geweldige strategieën die uw merk kunnen helpen gegevens op de best mogelijke manier te beheren:

SCHETS DUIDELIJK ALLE GEGEVENSBELEID

De reis naar effectief data governance begint met het opstellen van een waterdicht gegevensbeleid dat alle gegevens gerelateerde activiteiten binnen uw bedrijf zal leiden. Dit omvat het verzamelen, bewaren, bronnen en typen van gegevens. Het gegevensbeleid moet ook betrekking hebben op het belangrijke aspect van hoeveel toegang elke werknemer heeft tot de database. Daarom moeten alle belangrijke stakeholders van het bedrijf aanwezig zijn tijdens het opstellen van deze belangrijke richtlijnen.

Nadat het gegevensbeleid is vastgesteld, moeten alle teamleden duidelijk zijn over het doel van het bedrijf voor het verzamelen van gegevens en over de ideale verzamelings methoden en -bronnen. Het beleid moet ook aangeven hoe lang gegevens worden bewaard en voorwaarden voor het verwijderen van gegevens om ervoor te zorgen dat informatie niet langer wordt bewaard dan nodig is. Bovendien moet het beleid helpen de toegang tot gegevens te beperken door gegevens toegangscontroles en autorisatieprotocollen te definiëren. Gegevensbeheer wordt over de hele linie veel eenvoudiger als al deze richtlijnen goed zijn gedefinieerd. Ten slotte moeten deze beleidsregels regelmatig worden herzien en bijgewerkt, zodat ze op de lange termijn nuttig zijn.

GEEF PRIORITEIT AAN NALEVING VAN REGELGEVENDE INSTANTIES

Data governance kan nooit effectief zijn als het vastgestelde beleid niet in overeenstemming is met de toezichthoudende instanties. Het niet naleven hiervan kan leiden tot forse boetes. Erger nog, het kan de reputatie van het bedrijf vernietigen en het vertrouwen van klanten blijvend schaden. Daarom moet het bedrijf proactief zijn om ervoor te zorgen dat naleving effectief is om gegevensbeheer te bereiken.

Om te beginnen wijst het bedrijf gewoon personeelsleden toe om wetten van instanties zoals GDPR, CCPA en HIPAA te onderzoeken en te interpreteren, en adviseert het over strategieën die moeten worden geïmplementeerd om binnen de grenzen van de wetten te blijven. Zo stelt CCPA dat klanten het recht moeten behouden om hun persoonsgegevens in te zien en te verwijderen. Daarom moeten bedrijven die op hun grondgebied actief zijn opties opnemen die klanten dit recht geven. Evenzo moeten merken wijzigingen in deze wetten volgen en regelmatig audits uitvoeren om naleving te garanderen.

IMPLEMENTEER GEGEVENS KWALITEITSCONTROLE

De kwaliteit van de gegevens die in een CDP worden ingevoerd, heeft een aanzienlijke invloed op de prestaties van de software, wat op zijn beurt van invloed is op de besluitvorming. Daarom moet de implementatie van robuuste datakwaliteitscontroles en regelmatige monitoring en update in het hele bedrijf worden afgedwongen. Alle gegevens moeten worden gevalideerd en opgeschoond om ervoor te zorgen dat alleen nauwkeurige gegevens in het systeem worden ingevoerd. Gegevensprofilering, waarbij gegevens worden geanalyseerd op patronen en onregelmatigheden, is een ander aspect van gegevenskwaliteitscontroles dat niet kan worden genegeerd. Het implementeren van sterke datakwaliteitscontroles zal leiden tot een constante levering van betrouwbare inzichten aan de belangrijkste besluitvormers.

CONTROLEER HET GEGEVENSVERBRUIK STRIKT

Als een bedrijf op de hoogte wil blijven van gegevensbeveiliging, moet het monitoren van gegevensgebruik een topprioriteit zijn. Door bij te houden hoe en door wie toegang tot gegevens wordt verkregen, is de kans het grootst dat datalekken en inbreuken vroegtijdig worden gestopt. Een werknemer die bijvoorbeeld plotseling toegang probeert te krijgen tot gegevens boven zijn goedkeuringsniveau, is een duidelijk teken van gevaar dat vroegtijdig kan worden geïdentificeerd en onderzocht of het strikt bijhouden van gegevensgebruik deel uitmaakt van de gegevens beheer cultuur van het merk. Regelmatige monitoring omvat ook de welkomstbonus van het helpen van merken om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensprivacy door mogelijke fouten snel te identificeren en te corrigeren.

TRAIN ALLE PERSONEELSLEDEN

Bij effectief data governance zijn alle teamleden van boven naar beneden betrokken. Het zou daarom onrealistisch zijn om een goed gegevensbeheer te verwachten als niet alle medewerkers de nodige informatie hebben gekregen. Dit begint met het houden van seminars en workshops om werknemers voldoende te informeren over het schriftelijke beleid van de organisatie met betrekking tot gegevensbeheer. Ook moeten alle personeelsleden worden opgeleid in het omgaan met de persoonlijke en gevoelige gegevens die binnen het CDP worden bewaard om te voorkomen dat gegevens per ongeluk uitlekken van klantgegevens. Bovendien moeten ze leren hoe ze kunnen bijdragen aan data kwaliteitsbeheer door fouten te identificeren en dataformaten te standaardiseren. Door normen en verwachtingen aan hen te communiceren, kunnen medewerkers zich meer bewust worden van hun rol bij het waarborgen van gegevensbescherming en -beheer.

Concluderend, effectief data governance is zeer gunstig voor bedrijven, omdat het een betere datakwaliteit en een robuustere databeveiliging garandeert, terwijl de betrouwbaarheid van de inzichten die ze genereren, wordt verbeterd. Daarom moeten bedrijven deze en andere strategieën implementeren om hun korte- en langetermijndoelen te bereiken.

Ga naar boven